Imbus vijci • Upuštena glava • Cilindrična glava • Sočivasta glava