Moment ključ DREMASTER UK

Moment ključ DREMASTER®

  • Moment ključ DREMASTER UK

Upotreba:

Kontrolisano zatezanje vijaka od 20 - 850 N·m / 15 - 630 lbf·ft (npr. vijci M7-10.9 do M24-8.8, M30-5.6) Podešavajući, jaki moment ključ sa funkcijom račne, za upotrebu u industriji i zanatstvu. Klasifikovan prema DIN EN ISO 6789:2003 tip II klasa A, sa fabričkim sertifikatom. Kalibrisan na dozvoljeno odstupanje +/- 3 % i bolje.. Propisani standard (+/- 4 %) je nadmašen radi vaše sigurnosti. Za kontrolisano dvosmerno zatezanje. Tip DMUK samo za kontrolisano zatezanje u smeru kazaljke na satu.

Pregled artikla

3 artikal(a)

po strani
-,-- din.

Kataloški broj artikla: 6000 264 130 [60002641305]

 
VPE: 1 PCE
> Proverite dostupnost
up
down
-,-- din.

Kataloški broj artikla: 6000 264 131 [60002641313]

 
VPE: 1 PCE
> Proverite dostupnost
up
down
-,-- din.

Kataloški broj artikla: 1695 264 134 [1695264134000 1]

 
VPE: 1 PCE
> Proverite dostupnost
up
down

3 artikal(a)

po strani